Sörliden
Sörbyvägen 10
Valhalla
Valhallavägen 38S

Anneli Andersson (anställd hos föreningen) på tel 072-237 48 98
eller epost sorlidenvalla@gmail.com

Ordförande Bert Grundström 073-379 07 73
Sekreterare/kassör Monica Sundin 073-072 02 02