Vår historia
Hösten 2009 inbjöd kommunen genom Världsklass föreningar, skola mfl intresserade till ett Open Space på Sörliden under rubriken Hur kan vi tillsammans göra vårt område ännu bättre?. Deltagandet var stort och många förslag väcktes.
Flera av förslagen handlade om att bilda någon form av samverkansförening för att utveckla området. Vi som anmälde intresse att gå vidare representerade Sörlidenskolan och Hyresgästföreningen.
Under 2010 genomförde vi flera föräldraträffar där vi vände oss till de föräldrar som har ett annat modersmål än svenska och försökte få till stånd en arbetsgrupp för att utveckla samarbetet mellan skolan och dessa föräldrar som ju också är boende inom området.
I februari 2011 bildade vi Sörliden-Valla Samverkansförening med 8 medlemmar, två modersmålslärare på skolan och fyra föräldrar samt med rektor på Sörlidenskolan och en representant från Hyresgästföreningen. Vi beslöt att vår målgrupp ska vara alla boende i Övikshem inom Sörliden och Valhalla-områdena. Vi skrev stadgar, utsåg ordförande och sekreterare och påbörjade arbetet med att få igång fritidsaktiviteter och samarbete mellan föräldrar och skola. Med stöd av Världsklass kunde vi bl a genomföra en utflykt till Ulvön 2011 med ca 100 deltagare.
Vår förening har utökats och förändrats men arbetet går vidare. Önskemålen om en mötesplats och kvällsverksamhet fick oss att söka samarbete med Övikshem och ABF och vi kom via ABF i kontakt med ett bostadsområde i Borlänge som sedan 10 år bedriver en omfattande verksamhet för och med hyresgästerna. Vid incheckningen till Världsklass 2015 i november, sökte vi pengar för att få genomföra en studieresa.
I början av februari 2012 reste en grupp på 7 personer till Borlänge för ett studiebesök. I gruppen ingick en representant från Övikshem, en från kommunen och 5 personer ur Sörliden-Valla Samverkansförening. Det blev ett mycket givande besök där bredden på gruppen samt på de personer vi fick träffa gav oss massor av idéer, goda råd och inspiration.
Hemma igen beslöt vi att göra en enkätundersökning i hela vår målgrupp och utifrån den gick vi vidare i vårt arbete. Genom Örnsköldsviks kommun kunde vi anställa Ruhiyya Mammadova på ett nystartsjobb och öppna mötesplatser på Sörliden och Valhalla.
Vi fick pengar av Kultur-och fritidsförvaltningen och genomförde ett antal utflykter under sommaren 2012. Vår verksamhet utvärderades av kommunen och resulterade i ett uppdragsavtal som fortfarande ger oss ett bidrag varje år.
För de pengarna kan vi ha en anställd på 75% samt trycka och ge ut 3 nummer av vår informationstidning Samvaro per år.
Hela tiden försöker vi utveckla vår förening. Vi bygger vidare på aktiviteter som fungerar bra och vi testar hela tiden nya idéer. Det vi ser som viktigast är långsiktighet, att bygga relationer och att försöka få med fler boende i arbetet.

Nuvarande styrelse 2019
Ordförande Bert Grundström, sekreterare/kassör Monica Sundin, Badria Othman, Yasin Gadu, Sarita Anwari, Mustafa Hasson och ungdomsrepresentant Shanaz Anwari.